Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Stadsutvecklingsstrategin

Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Förslaget sätter ramarna för hur de framtida stadsdelarna ska se ut. Mellan 1 och 15 september arrangerade Knivsta kommun medborgardialog om förslaget. Nu pågår arbetet med att ta del av inkomna synpunkter i ett omarbetat förslag, som kommer att presenteras i december. Därefter ska Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning till förslaget.

Idéskiss framtida västra torget i Knivsta tätort

Idéskiss över framtida västra torget i Knivsta tätort. Illustration: Betty Laurincova

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021