Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 6: Ekedalen

Hit, till det sydvästra hörnet av den föreslagna nya stadsdelen, känns det lite krångligt att ta sig idag. Här är förslaget att det i framtiden ska finnas en grönskande och levande stadsgata. Det ska vara lätt att hitta och lätt ta sig fram, med god kollektivtrafik och goda möjligheter för gående och cyklister. Den här delen av Alsike planeras inte att färdigställas till år 2035, utan ingår förslaget till stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, till år 2057. 

För att hela Alsike ska vara tryggt, levande och välkomnande för alla, föreslås blandad bebyggelse också här. Det kommer vara nära till små torg, service, parker och mobilitetslösningar.

Om du ställer dig med näsan bort från Björkkällevägen ser du en gata till höger på kartan. Du kan ta gatan genom hela kvarteret, ända till den norra delen av Alsike. I korsningen intill dig planeras för en mobilitetshubb.

Väljer du istället att ta vägen rakt fram kommer du ut i naturen. Ekedalen gränsar till jordbruksmark, och strax bortom fälten tar naturreservatet Södra Lunsen vid. Du som vill kan ta vänster och vandra genom jordbruksmark, gårdar och skogspartier hela vägen till Mälaren. Tar du höger kan du så småningom ansluta till Upplandsleden.

Se filmen om bostadsförsörjningen i de två stadsdelarna

Se kartan över förslaget för Alsike

Karta över promenad i Alsike

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar förslaget till stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2021