Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 8: Framtidens Alsike

Du har nu vandrat genom Alsike som det ser ut idag, och tagit del av förslag till hur området kan utvecklas för framtiden. Ambitionen i förslaget till stadsutvecklingsstrategi är att skapa en grönskande och levande stadsdel med tydlig småstadskaraktär. Här ska det finnas arbetsplatser, service och olika sorters bostäder. Det ska vara nära till kollektivtrafik, och lätt att leva hållbart och klimatvänligt.

Stadsutvecklingsstrategin bestämmer inte i detalj hur det ska se ut i den nya stadsdelarna, utan föreslår ramarna för de två områdena, med strukturförslag för kvarteren, stadskvaliteter och lösningar för stadsbyggnaden. Det blir först i de kommande detaljplanerna som det bestäms mer exakt hur byggnaderna ska se ut.

Men genom att läsa förslaget till stadsutvecklingsstrategi går det ändå att få en bild av hur ett framtida Alsike kan komma att se ut.

Utvecklingen ska ta tillvarata det som är bra med Alsike idag, och förbättra det som kan förbättras.

Stadsdelen föreslås bli mer sammankopplad, med bättre förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Här föreslås fler parker och grönområden, och en större blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Genom att bygga en sammanhållen stadsdel, istället för att sprida ut hus på ett stort område, kan mer av naturen och jordbruksmarken omkring Alsike sparas.

Service kommer främst att finnas i stadsdelarnas kärnor, där bebyggelsen är högre och där flerbostadshusens bottenplan rymmer lokaler för butiker, kaféer, föreningsliv och annan verksamhet. Längre ut från kärnorna blir husen lägre, med kvarter som rymmer flerbostadshus, radhus och närservice.

Arkitekturen och stadsbyggnaden ska följa Knivsta kommuns antagna strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy. Strategin anger bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna Knivsta och Alsike, att ny bebyggelse behöver ta hänsyn till omgivningen och att grönska och växtlighet ska vara viktiga inslag i stadsbilden. Stadsbyggnadsprinciperna rymmer också en arkitekturpolicy, med råd till byggherrar och arkitekter.

Se filmen om hur de nya stadsdelarna kommer att se ut

Se filmen om kommunens antagna stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Se filmen om social hållbarhet i stadsdelarna

Se kartan över förslaget för Alsike

Karta över promenad i Alsike

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar förslaget till stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2021