Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Dialogredogörelse och ändringar i strategin efter medborgardialogen

Ta del av alla inkomna synpunkter från medborgardialogen i vår dialogredogörelse. Du hittar också en lista på alla de ändringar som kommunen gjort i det nya förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Under medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035 inkom många synpunkter från invånare och företagare i Knivsta. Det kom också in yttranden från olika remissinstanser, som myndigheter, grannkommuner och politiska partier.

Under hösten 2021 pågick ett intensivt arbete med att ta del av alla inkomna synpunkter från medborgardialogen om förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Ansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda politiker gick tillsammans igenom synpunkterna och vägde hur och om de kunde tillgodoses.

En rad både större och mindre ändringar genomfördes i Stadsutvecklingsstrategi 2035. Kartor och strukturförslag ritades om, vissa kvarter ströks och formuleringar förtydligades eller förstärktes. Målet var att skapa en strategi som ger en så stor samhällsnytta som möjligt, för alla som bor och verkar i Knivsta kommun

Här nedan kan du ta del av de ändringar som genomförts i Stadsutvecklingsstrategi 2035 efter medborgardialogen i en dialogredogörelse. Längre ned hittar du en lista med samtliga ändringar som genomförts.

Se dialogredogörelsen

Ta del av dialogredogörelsen i sin helhet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Se listan på genomförda ändringar i Stadsutvecklingsstrategi 2035

Här kan du ta del av en detaljerad lista av alla de ändringar som gjorts i Stadsutvecklingsstrategi 2035 efter inkomna synpunkter under medborgardialogen.

Ta del av listan Pdf, 220.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med medborgarnas konkreta förslag på vad som ska finnas i de framtida stadsdelarna?

Vissa av de synpunkter, tankar och idéer som kom in från allmänheten under medborgardialogen är mycket detaljerade. Därför kan de tyvärr inte tillmötesgås i ett sådant övergripande dokument som en strategi för stadsutveckling.

De inkomna synpunkterna är ändå mycket välkomna. De har nu dokumenteras och tas med in i det framtida, fördjupade arbetet med stadsdelarna.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022