Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Gör ett digitalt besök i vår utställning om medborgardialogen

Välkommen till vår digitala utställning om medborgardialogen kring Stadsutvecklingsstrategi 2035! Här kan du ta del av samlad information om dialogen, läsa alla de synpunkter som kom in till oss och se hur Knivsta kommun ändrat i Stadsutvecklingsstrategi 2035 efter de inkomna synpunkterna.

framtida Alsike tågstation

Idéskiss, framtida Alsike tågstation. Illustration: Betty Laurincova

Psst! Du kan också besöka utställningen på plats i Knivsta kommunhus

Du kan också se utställningen rent fysiskt! Välkommen till entrén i Kommunhuset - där har vi nu byggt ut den mindre utställningen till en omfattade utställning med allt du behöver veta om medborgardialogen och det nya förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Välkommen till vår digitala utställning!

I utställningen nedan kan du ta del av de synpunkter som kom in under medborgardialogen för de sju olika stadsutvecklingsområden som Stadsutvecklingsstrategi 2035 omfattar. Du kan också se synpunkter och ändringar när det gäller planen för genomförandet, det vill säga hur olika områden och funktioner planeras växa fram i de två stadsdelarna.

Utställningen inleds med en bakgrund och en överblick över hur medborgardialogen gick till. Därefter följer åtta klickbara plattor - en platta för genomförandet, och ytterligare sju för de olika stadsutvecklingsområdena hållbar mobilitet, grön infrastruktur, bostadsförsörjning, näringsliv, social hållbarhet, kulturmiljö samt energi och klimat.

Många av de önskemål och synpunkter som kom in under medborgardialogen ryms redan i budskapen i Stadsutvecklingsstrategi 2035. Därför sammanfattas också inriktningen för den framtida planeringen för varje område i utställningen - det vill säga hur Knivsta kommun vill arbeta inom de olika stadsutvecklingsområdena när stadsdelarna planeras och byggs.

Välkommen att besöka de olika områdena genom att klicka på respektive platta!

Sist i utställningen kan du klicka dig in och läsa om hur planerna ser ut framöver.

Välkommen in!

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022