Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Bakgrund

Knivsta växer och utvecklas. I framtidsplanerna ryms bland annat nya järnvägsspår, ny station i Alsike och förbättrad kollektivtrafik. Inom stadsutvecklingsprogram 2035 har Knivsta kommun har tagit fram en stadsutvecklingsstrategi för två framtida stadsdelar.

Med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 vill kommunen möta den förväntade tillväxten med två hållbara stadsdelar - en i västra Knivsta och den andra i Alsike stationssamhälle. Här ska finnas plats för arbetsplatser, service och 3 500 nya bostäder till år 2035.

Kommunen har tagit fram en stadsutvecklingsstrategi för de två stadsdelarna. Strategin sätter ramarna för stadsbyggandet och ska fungera som ett stöd när stadsdelarna planeras och byggs. Stadsutvecklingsstrategin lutar sig bland annat mot Knivsta kommuns översiktsplan, kommunens Vision 2025 och det så kallade Fyrspårsavtalet. Utgångspunkten har varit att se till helheten och möjliggöra för en hållbar utvecling. I framtidens Knivsta ska det vara tryggt och trivsamt, och lätt att leva och verka hållbart.

Under sommaren 2021 fördes en bred medborgardialog om strategin. Alla som bor och verkar i Knivsta kunde vara med och tycka till. Många synpunkter, tankar och idéer kom in, och nu finns ett nytt och förbättrat förslag. Det ska nu Knivstas förtroendevada politiker ta ställning till.

Beslut väntas fattas under kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022.

Ta del av Stadsutvecklingsstrategin på knivsta.se/stadsutvecklingsstrategi Länk till annan webbplats.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022