Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Näringsliv

Området näringsliv berör hur näringsliv och service ska utvecklas i framtidens Knivsta. Arbete, försörjning och näringsliv är viktiga aspekter i planeringen av en hållbar stad. Befolkningsökning och antalet arbetstillfällen behöver växa i takt.

De nya stadsdelarna ska vara blandade, med bostäder, arbetsplatser och service i kvarteren. Med ett utbud av exempelvis restauranger, butiker, kontor, föreningslokaler och offentlig service blir stadsdelarna levande, både dagar och kvällar. Stadskärnorna kring de två järnvägs­stationerna blir småstadens hjärta. Hit koncentreras handel och service.

Så här tyckte ni

Endast ett fåtal synpunkter kom in kring näringsliv och service. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Centrum i framtidens Knivsta kommun ska ha småstadskaraktär.
 • Centrum behöver inte utvecklas med fler verksamheter, som butiker och restauranger. Det är bra som det är.
 • Det är inte bra att utveckla ett centrum i Alsike och ett annat i Knivsta. Risken är att inget av de två centrumen kommer att fungera väl - särskilt nu som det blivit allt svårare för fysiska butiker att överleva.
 • Verksamhetslokaler och service borde samlas i centrum.

Så här har vi ändrat

 • Vi har förtydligat hur handelsutbudet ska koncentreras för att att stadskärnorna ska bli småstadens hjärta. Se exempelvis sidan 85 i strategin.

Inriktning för framtida planering inom området näringsliv

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut inom området näringsliv i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Öka antalet arbetstillfällen och dagbefolkning för att Knivsta ska vara en plats att leva på dygnets alla timmar.
 • Befolkningsökning och antalet arbetstillfällen behöver växa i takt.
 • Stadsbyggandet ska vara blandat och flexibelt med service, gemensamhetslokaler, rekreation i närområdet samt flexibla ytor för boende, arbete och kommersiella verksamheter.
 • Mark bör reserveras i centrala lägen för utveckling av verksamheter i blandstadsmiljö i ett senare skede.
 • Genom att koncentrera handel och utbud blir stadskärnorna småstadens hjärta.
 • Dagligvaruhandel bör finnas inom gångavstånd.
 • Verksamheter som är störande eller på annat sätt olämpliga att inrymma inom gångavstånd i varje stadsdel bör, inom utredningsområdet, lokaliseras i anslutning till det starka kollektivtrafikstråket.
 • Kommunen bör möjliggöra för hållbarhets lösningar genom att främja testbäddsverksamhet och öka samverkan med företag och universitet och högskolor.
Diagram över stadskvaliteter i västra Knivsta

Diagram över stadskvaliteter i västra Knivsta

Diagram över stadskvaliteter i Alsike

Diagram över stadskvaliteter i Alsike

Teckenförklaring
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022