Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Så gick dialogen till

Mellan 1 juni och 15 september 2021 kunde alla som bor och verkar i Knivsta vara med och lämna synpunkter på Knivsta kommuns förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i kommunen. Flera hundra tankar, synpunkter och idéer kom in. Här får du veta mer om hur dialogen gick till.

Under medborgardialogen arrangerade Knivsta kommun en rad aktiviteter för allmänheten. I dialograpporten (knivsta.se/dialograpport Länk till annan webbplats.) kan du läsa mer om genomförda aktiviteter och möten. I dialogredogörelsen (knivsta.se/dialogredogörelse Länk till annan webbplats.) kan du läsa synpunkterna som inkommit, och se kommunens svar.

Två öppna och livesända informationsmöten, digitala promenader i stadsdelarna via mobilen och dialogmöte för företagarestod på agendan.

Pandemin gjorde att mycket fick ske på distans, men under sensommaren lättade restriktionerna och vi kunde bjuda in till guidade gåturer i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle.

Det arrangerades också ett Fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun för deltagarna i kommunens Medborgarråd. Vid två tillfällen träffades en mindre grupp personer för fördjupade samtal om stadsutvecklingsstrategin. Med hjälp av fokusrådet fick projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker möjlighet att ta del av mer ingående tankar och reflektioner om framtidens Knivsta.

Under hela dialogperioden fanns samlad information på ”Knivsta växer” - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsplanering, med bland annat kartor, filmer samt frågor och svar.

Synpunkter kunde lämnas på olika sätt – via e-post, webbformulär och brev, men också skrivas in direkt på en digital karta eller lämnas under de guidade gåturerna.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022