Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Möten och aktiviteter i samband med dialogen

Här hittar du information om de möten och aktiviteter som kommunen bjöd in under medborgardialogen för Stadsutvecklingsstrategi 2035. Du kan ta del av både de livesända mötena och promenaderna via mobilen i efterskott. Välkommen!

Tisdagen 8 juni klockan 18:30:
Det första öppna digitala mötet om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och de två hållbara stadsdelarna

Tisdag 8 juni arrangerade Knivsta kommun ett öppet digitalt dialogmöte om förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Inför och under mötet skickade både invånare och verksamma i Knivsta kommun in frågor till mötets frågestund. Många frågor hann besvaras under mötet - andra hann vi inte med under sändning. Nu har vi besvarat de frågor vi inte hann med i efterhand.

Ta del av frågorna och svaren här

Se den textade eftersändningen av mötet

Tisdag 24 augusti klockan 18:30:
Öppet digitalt möte om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och de hållbara stadsdelarna

Tisdag 24 augusti arrangerade Knivsta kommun ett andra möte om förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Inför och under mötet skickade både invånare och verksamma i Knivsta kommun in frågor till mötets frågestund. Många frågor hann besvaras under mötet - andra hann vi inte med under sändning. Nu har vi besvarat de frågor vi inte hann med i efterhand.

Ta del av frågorna och svaren här

Se den textade eftersändningen av mötet

Observera att sändningen är autotextad och därmed inte perfekt översatt.

Guidade sensommarturer i stadsdelarna

Vid fyra tillfällen bjöd vi in till promenader med oss på kommunen. Syftet var att ge en bild av de hur de två stadsdelarna som planeras i västra Knivsta och Alsike kan komma att se ut i framtiden. Vi promenerade tillsammans i ungefär en timme. Under turerna berättade vi om hur stadsdelarna kan komma att se ut i framtiden, och svarade på frågor. 

Gåturerna var främst avsedda för dig som privatperson.

Gå promenader i morgondagens stadsdelar - via mobilen

Du kan fortsatt gå våra "mobilpromenader" och se förslaget för blivande stadsdelarna. Genom din mobil visas du runt i västra Knivsta tätort respektive Alsike stationssamhälle. Under promenaderna tar du del av information och filmer, och får en bild av hur stadsdelarna kan komma att se ut enligt strukturskisserna i förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Du går när du vill och i din egen takt. Du behöver heller inte promenera rent fysiskt för att ta del av karta och information.

Ta del av en interaktiv berättelse om förslaget för stadsdelarna

Interaktiv berättelse som guidar dig genom förslaget för de två stadsdelarna, med information och kartor. I berättelsen kunde du också, under dialogtiden, lämna dina synpunkter på förslaget direkt i vår dialogkarta, och se andra användares synpunkter.

Gå till den interaktiva berättelsen (storymap) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fokusgrupp inom ramen för Medborgarrådet

Under veckorna 35 och 36 träffades Medborgarrådets fokusråd för fördjupande samtal kring några utvalda stadsutvecklingsområden för de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

Läs mer om Medborgarrådets fokusråd

Onsdag 1 september klockan 07:30 2021:
Företagarfrukost på tema Knivsta växer med presentation av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Knivstas företagare hälsades välkomna till en företagarfrukost där en av programpunkterna var presentation av förslaget på Stadsutvecklingsstrategi 2035 med efterföljande frågestund.

Tisdag 8 februari klockan 18:30 2022: Digitalt informationsmöte med återkoppling på medborgardialogen

I februari 2022 bjöd Knivstas förtroendevalda politiker in till möte med återkoppling på synpunkterna från medborgardialogen. Ansvariga tjänstepersoner deltog också på mötet.

Här kan du se en film med mötets inledning samt den presentation om stadsutvecklingsstrategin och medborgardialogen som hölls av Pelle Mikaelsson, projektledare för Knivsta 2035. Filmen är otextad.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022