Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Öppet digitalt dialogmöte tisdag 24 augusti 18:30

Se sändningen från tisdagens möte 24 augusti i efterhand.

Här kan du se en eftersändning av dialogmötet.

Observera att sändningen är just nu provisoriskt autotextad vilket innebär en del felaktigheter. Vi återkommer med en mer finslipad textning så snart vi kan.

Kvällens program

18.30 Välkommen!

Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M) och samhällsutvecklingsnämndens ordförande Jacob Risberg (MP) inleder.

18.40 Vad innebär förslaget till stadsutvecklingsstrategi?

Informationsfilm om förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Pelle Mikaelsson, kommunens projektledare för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med de hållbara stadsdelarna, presenterar förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

19.20 Frågestund

Pelle Mikaelsson och tjänstepersoner ur projektgruppen för Knivsta 2035 svarar på allmänhetens frågor.

20.00 Mötet avslutas

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022