Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Alsike år 2035

Här ser du de delområden i Alsike som planeras att bebyggas till år 2035 enligt förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Alsike nord etapp 2 a och b

Dessa områden är redan planlagda och byggnationen i Alsike nord 2 b påbörjas snart.

Se detaljplaneförslaget för Alsike nord etapp 2 a
Se detaljplanen för Alsike nord etapp 2 b

Fornåsa

Här har planläggning pågått en tid och byggnationen kan troligtvis påbörjas inom några år.

Se detaljplaneförslaget för Fornåsa

Hälleborg

Sista delen av ”nya Alsike” innan det knyts ihop med kommande stationsläget. Planering kan nog påbörjas under senare delen av 20-talet.

Alsike station

Här ska det nya stationsläget planeras med tillhörande bebyggelse. Planeringen bör påbörjas inom några år, men byggnationen är beroende av järnvägens utbyggnad.

Alsikehöjden

Beroende på hur snabbt utbyggnaden av Alsike går så blir det eventuellt aktuellt att påbörja byggnation på höjden väster om järnvägen. Kommer du möjligen att kunna flytta in där år 2035?

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021