Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Västra Knivsta år 2035

Här ser du de delområden i Västra Knivsta som planeras att bebyggas till år 2035 enligt förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Centrala Ängby och Ängby entré

Detaljplan Centrala Ängby är redan antagen. Här är byggnationen i full gång. Nästa steg är att detaljplanelägga Ängby entré. Här föreslås ett eventuellt nytt vårdcentrum (Vårdcentral 2.0) planeras.

Se samlad information om centrala Ängby

Lötängen

På det gamla industriområdet i västra delen av Knivsta tätort pågår planläggning för en ny, mindre stadsdel.

Se detaljplaneförslag för Lötängen

Västra Ängby

På andra sidan Gredelbyleden, sett från Lötängen, så finns det möjlighet att utveckla ny bebyggelse och samtidigt göra klart stadsrummet kring den nya stadsgatan. Planering föreslås påbörjas i närtid.

Knivsta station

När Knivsta växer och järnvägen byggs ut så måste stationen uppgraderas för att bättre möta dagens och morgondagens behov. I samband med det är det även lämpligt att se över så att det blir en bra helhetslösning i närområdet med spår, övergångar, stadspark, Knivstaån med mera.

Nydal norra

Nydal norra är området alldeles söder om stationen och Knivstavägen. Här finns möjlighet att utveckla en ny stadsmiljö alldeles intill stationen med en skola, verksamheter, kontor, service och bostäder. Planering bör kunna påbörjas i närtid men är beroende av hur järnvägsutbyggnaden går.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021