Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Se filmer om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se våra informationsfilmer om Knivsta 2035 och förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Informationsfilm: Förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som ska sätta ramarna för hur de nya stadsdelarna ska se ut och utvecklas. Se filmen om stadsutvecklingsstrategin och vad som händer just nu.

Ta del av hela förslaget till stadsutvecklingsstrategi här

Informationsfilm: Hur kommer de nya stadsdelarna att se ut? En vision för västra Knivsta och Alsike

I stadsutvecklingsstrategin tecknas en stadsutvecklingsvision för de två nya stadsdelarna. Se filmen om hur framtidens Knivsta kan komma att se ut!

  • Läs om stadsutvecklingsvisionen för västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle på sidan 22 i förslaget till stadsutvecklingsstrategi.
  • Läs mer om förslaget för de två hållbara stadsdelarna på sidan 34 i förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Ta del av hela förslaget på stadsutvecklingsstrategi här

Film om rapporten från medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035

I Knivsta kommuns rapport från medborgardialogen sommaren 2021 kan du bland annat läsa om dialogens olika aktiviteter, se hur många som deltog i dem och läsa om hur medborgare och remissinstanser har kunnat ta del av information och lämna synpunkter under dialogperioden. Se filmen om rapporten här!

Informationsfilm: Kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

När Knivsta växer och utvecklas vill kommunen ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen och skapa ett framtidens Knivsta med en bra och harmonisk helhet. Allt som byggs i kommunen framöver ska följa de stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som antogs under 2020. Se filmen om priciperna här.

Ta del av strategin med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy i sin helhet här

Filmer om stadsutvecklingsstrategins förslag för olika stadsutvecklingsområden

I förslaget till stadsutvecklingsstrategi beskrivs strategier för sju olika stadsutvecklingsområden. Se filmerna om de olika tematiska områdena.

Film: Transport, trafik och hållbar mobilitet 

Läs avsnittet om hållbar mobilitet på sidan 59 i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Grönska, växtlighet och grön infrastruktur

Läs avsnittet om grön infrastruktur på sidan 66 i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Bostadsförsörjning

Läs avsnittet om bostadsförsörjning på sidan 74 i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Näringsliv

Läs avsnittet om näringsliv på sidan 78 i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Social hållbarhet

Läs avsnittet om social hållbarhet på sidan 82 i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Kulturmiljö

Läs avsnittet om kulturmiljö på sidan 88 i förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Film: Energi och klimat

Läs avsnittet om energi och klimat på sidan 92 i förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021