Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Strukturritning för Alsike

Här kan du ta del av strukturritningen för Alsike. Du kan läsa mer om strukturen på sidan 52 i förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Så här ska kartbilden läsas

Strukturen på vänster sida ska läsas som en långsiktig utvecklingsplan för Alsike. De kvarter som har en heldragen linje är de som utvecklas inom 15 år, fram till 2035 (för fördjupning och etapper, se kapitel 5, genomförande).

Kvarter med streckad kantlinje utvecklas på längre sikt. Rosa markering anger områden där kommunen inte äger eller bestämmer över marken, men som med fördel och i samverkan med fastighetsägaren kan studeras för värdeskapande komplettering.

Strukturritningen anger inte typ av bebyggelse (kvartersbebyggelse, punkthus, radhus, lameller eller liknande). Det får studeras i efterkommande
arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022