Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Två nya stadsdelar 2035 - en sammanfattning

I västra Knivsta respektive Alsike ska sammanlagt 3 500 bostäder uppföras till år 2035. Det finns också en stadsutvecklingsvision för områdena på lite längre sikt, fram till år 2057. De två grönskande stadsdelarna ska byggas hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - och samverka med en levande landsbygd.

Patienter i väntrum
Old man and woman are enjoying nature together. They are sitting and embracing

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Knivsta fortsätter att växa och utvecklas. Många vill flytta till vår fina kommun, som har ett attraktivt läge mitt i Stockholm-Uppsalaregionen.

Idag är vi knappt 20 000 invånare i Knivsta kommun. År 2035 beräknas vi vara drygt 27 000 (Knivsta kommuns befolkningsprognos). För att Knivsta ska kunna växa hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - behövs en robust och långsiktig samhällsplanering, förberedd för att möta olika utmaningar.

När vi tar ett samlat grepp om stadsutvecklingen i ett tidigt skede kan vi nå målet: Att bevara Knivstas karaktär och på samma gång skapa kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och innovativa lösningar.

Kommunen samordnar arbetet i Utvecklingsprogram Knivsta 2035, med två nya och hållbara stadsdelar som växer fram i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle. De nya stadsdelarna ska rymma sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035. Det finns också en stadsutvecklingsvision för områdena på lite längre sikt, fram till år 2057.

Genom stadsutvecklingsprogrammet kan kommunen ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Hållbara stadsdelar

De två nya stadsdelarna kommer att byggas med hållbara lösningar, från hårda värden som infrastruktur och trafiklösningar till mjukare, som livskvalitet och hälsa.

För det behövs modern teknik och innovativa tankar.

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 anges att Knivsta år 2035 är "en stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen".

Hållbarheten kommer att uppnås bland annat genom att bygga "en blandad stad" (arbete, bostad, centrum/service), att åstadkomma en attraktiv och väl gestaltad bebyggelse med platser och rum som leder till kreativa möten, ge möjligheten att leva ett fossilfritt liv med god mobilitet och med närhet till natur, kultur och fritidssysselsättningar samt ett samhälle som sätter barn och lärande i fokus."

Läs mer om Agenda 2030 och kommunens arbete med agendan

Se projektdirektivet för Knivsta 2035 Pdf, 287.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadsutvecklingsstrategi 2035

Kommunen har tagit fram en stadsutvecklingsstrategi som ligger till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna.

I strategin fångas många gemensamma frågor upp, till exempel robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategin presenteras också strukturskisser över de framtida stadsdelarna.

Mellan 1 juni och 15 september 2021 arrangerade Knivsta kommun en medborgardialog kring stadsutvecklingsstrategin.. Under den perioden kunde alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och lämna synpunkter på strategin, som sedan ändrades efter de inkomna synpunkterna.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2022 antogs Stadsutvecklingsstrategi 2035.

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se tidsplanen för Stadsutvecklingsstrategi 2035

Här ska de nya stadsdelarna ligga

Karta med ungefärlig placering västra Knivsta och Alsike

Karta: Urban Minds

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2022