Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Var med och påverka stadsdelarna

När två stadsdelar ska planeras och utvecklas är det mycket att ta ställning till. Under de kommande åren kommer Knivsta kommun att på olika sätt bjuda in dialoger för att samla synpunkter och idéer kring hur västra Knivsta och Alsike stationssamhälle ska se ut i framtiden. Var med och bidra i utvecklingsarbetet!

Mamma och baby flicka skrattar och badar i sjö
Äldre par som ler

Så kan du vara med och påverka

Stadsutvecklingsstrategi 2035 sätter de övergripande ramarna för de två stadsdelarna. Om den antas är det dags att fylla stadsdelarna med innehåll, och bestämma mer exakt hur kvarter och byggnader ska se ut.

Stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och vi hoppas att du vill vara med och påverka.

Under de kommande åren kommer vi att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen.

Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och bli uppmanad till att lämna in synpunkter via webben.

Under 2022 planerar vi för flera medborgardialoger. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station kan utvecklas, vad som ska finnas i en framtida stadspark och hur kommande Alsike station ska se ut.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden.

De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Välkommen att delta och påverka i arbetet med de nya stadsdelarna!

Läs mer om hur du som invånare kan delta och påverka i kommunens beslut på olika sätt

Medborgarrådet och Fokusråd

En av aktiviteterna under den breda medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035 sommaren 2021 var ett så kallat Fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun för deltagarna i kommunens Medborgarråd.

Vid två tillfällen träffades en mindre grupp personer som anmält intresse för att delta i fördjupade samtal om stadsutvecklingsstrategin. Med hjälp av Fokusrådet fick kommunen möjlighet ta del av mer ingående tankar och värdefulla reflektioner om framtidens Knivsta, och det var mycket värdefullt. Inför år 2022 planeras ytterligare tillfällen för både fler Fokusråd och olika enkäter kring Knivstas framtida utveckling, inom ramen för Medborgarrådet.

Vill du också vara med i Medborgarrådet, med möjlighet att delta i fokusråd med fördjupade samtal? Det är kostadsfritt och öppet för alla som bor i Knivsta att vara med i Medborgarrådet.

Läs mer och anmäl dig till Medborgarrådet här

Läs mer om Fokusråd 2035 och se den samlade dokumentationen från fokusrådet

Första möjligheten att tycka till om stadsdelarna var under hösten 2020

I oktober arrangerade Knivsta 2035 den första möjligheten att tycka till kring de två nya stadsdelarna.

Den skedde i form av en enkät inom ramen för Medborgarrådet - kommunens dialogform där du deltar i en större panel för digitala enkäter. Den rymde frågor om vad du som invånare vill se mer av i framtidens Knivsta - kanske en stadspark, naturnära grönska eller kanske mer stadsliknande miljöer, med torg, kaféer och restauranger?

Svaren har varit viktiga i arbetet med förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Ta del av Medborgarrådets enkät om stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2022