Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Två nya stadsdelar 2035 - en sammanfattning

I västra Knivsta respektive Alsike ska sammanlagt 3 500 bostäder uppföras till år 2035. De två grönskande stadsdelarna ska byggas hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - och samverka med en levande landsbygd.

Patienter i väntrum
Old man and woman are enjoying nature together. They are sitting and embracing

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Knivsta fortsätter att växa och utvecklas. Många vill flytta till vår fina kommun, som har ett attraktivt läge mitt i Stockholm-Uppsalaregionen.

Idag är vi nära 19 000 invånare i Knivsta kommun. År 2029 beräknas vi vara drygt 26 000 (SCB:s befolkningsprognos). För att Knivsta ska kunna växa hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - behövs en robust och långsiktig samhällsplanering, förberedd för att möta olika utmaningar.

Att ta ett samlat grepp i ett tidigt skede är avgörande för att nå målet: Att bevara Knivstas identitet och på samma gång skapa kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och innovativa lösningar.

Kommunen samordnar arbetet i Utvecklingsprogram Knivsta 2035, med uppdraget att påbörja två nya hållbara och grönskande stadsdelar i västra Knivsta och Alsike. De nya stadsdelarna ska rymma sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Genom utvecklingsprogrammet kan kommunen ge Knivsta goda förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Se projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035PDF

Hållbara stadsdelar

De två nya stadsdelarna kommer att byggas med hållbara lösningar, från hårda värden som infrastruktur och trafiklösningar till mjukare, som livskvalitet och hälsa.

För det behövs modern teknik och innovativa tankar.

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 anges att Knivsta år 2035 är "en stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen".

Hållbarheten kommer att uppnås bland annat genom att "bygga en blandad stad (arbete, bostad, centrum/service), att åstadkomma en attraktiv och väl gestaltad bebyggelse med platser och rum som leder till kreativa möten, ge möjligheten att leva ett fossilfritt liv med god mobilitet och med närhet till natur, kultur och fritidssysselsättningar samt ett samhälle som sätter barn och lärande i fokus."

Läs mer om Agenda 2030 och kommunens arbete med agendan

En stadsutvecklingsstrategi utformas

Det arbete som nu sker inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 ska så småningom resultera i en stadsutvecklingsstrategi, som sedan ligger till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna.

I strategin fångas många gemensamma frågor upp, till exempel robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategin presenteras också strukturskisser över de framtida stadsdelarna.

I arbetet med västra Knivsta ingår också området Nydal, vars tidigare planprogram i möjligaste mån ska integreras och användas inom ramen för det nya strategiarbetet.

Se vad som händer just nu i arbetet med Knivsta 2035

Läs mer om planprocessen och hur en stadsdel växer fram

Här ska de nya stadsdelarna ligga

Än så länge är gränserna för utbyggnaden inte helt bestämda.

Projektgruppen arbetar med att utreda hur de två stadsdelarna mer exakt kan placeras i västra Knivsta respektive Alsike.

På kartan nedan visar vi en ungefärlig placering för framtidens två nya hållbara stadsdelar i Knivsta.

Information till dig som är fastighetsägare, boende eller företagare i området kring de två nya stadsdelarna

Karta över den ungefärliga placeringen av västra Knivsta respektive Alsike

Karta: Urban Minds

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2021