Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Människan i Knivsta

Det sjuder av kreativitet i Knivsta kommun. Här kan du ta del av utvalda projekt inom olika områden och läsa mer om vad du som invånare kan göra i vår kommun.

Samhällslotsarna - volontärer som hjälper till att göra saker begripliga
Samhällslotsarna är volontärer som kan hjälpa till i kontakterna med olika delar av samhället, brev från myndigheter bland annat. Projektet är ett samarbete mellan Röda Korset och Knivsta kommun.
Hundträning i Knivsta ska ge ökad vuxennärvaro
För att lösa behovet av ökad vuxennärvaro på vissa platser i kommunen finns nu ett samarbete mellan polisen, Knivsta kommun och Knivsta brukshundsklubb där det kommer att bli hundträning på olika platser i samhället.
"Experterna"
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun vill möta ungdomar i projektet “Experterna”. Det handlar om att komma närmare kommunens unga invånare för dialog och kreativa samarbeten och levandegöra barnkonventionen.
Demokratiprojekt för ungdomar
En skatepark, renare centrum och en konstgräsplan - det är några av de förslag som elever i årskurs åtta i Thunmansskolan har tagit fram i ett skolarbete om demokrati. Just nu kan förslagen beskådas i en utställning i Kommunhuset
Demokratin fyller 100 år
I år fyller demokratin 100 år! År 1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Det uppmärksammar vi på olika sätt under hela året. Välkommen att besöka våra demokratisidor.
Friluftslivets år 2021
2021 är Friluftslivets år och går under namnet "Luften är fri". Hela året lyfter vi friluftslivet och får fler att upptäcka vår fantastiska natur. Vi ses i skogen där luften är fri!
Knivsta fritidsgård
Knivsta fritidsgård välkomnar alla ungdomar från årskurs 7 till sista året på gymnasiet. Här på "Guldgruvan" kan du spela tv-spel, spela pingis, hänga med vänner och lära känna nya vänner.
Appen Ung i Knivsta
Genom appen ”Ung i Knivsta” hoppas vi som kommun komma närmare alla ungdomar. Appen är ett verktyg för oss att nå dig som ung men också som ett verktyg för dig att nå oss.
"Experterna"
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun vill möta ungdomar i projektet “Experterna”. Det handlar om att komma närmare kommunens unga invånare för dialog och kreativa samarbeten och levandegöra barnkonventionen.
Fokusrådet - fördjupade samtal inom ramen för Medborgarrådet
En del av dialogen med kommunens medborgare är fördjupade samtal inom olika områden.
Mötesplatsen Knivsta Centrum för idrott och kultur
I Knivsta Centrum för idrott och kultur finns plats för många aktiviteter. Välkommen till en kreativ och välkomnande mötesplats där du kan vara, verka och växa!
Medborgarrådet - för dig som vill delta och påverka
Vill du bidra till och påverka de kommunala besluten? Delta i Medborgarrådet!
Mosaik - innovation genom hackaton
Mosaik är ett kommunövergripande projekt som testar metoden "hackaton" för att få fram bra idéer inom den kommunala verksamheten. Projektet vill utveckla en innovationskultur där medarbetarna jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna.
Knivstaförslaget - öppet för alla att lägga ett förslag
Har du en idé för Knivsta? Lämna ett knivstaförslag. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer. Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas av berörd politisk nämnd.
Forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling och Knivsta 2035
Som en del i arbetet för hållbar stadsutveckling medverkar Knivsta kommun i ett forskningsprojekt under fem år. Projektet har fokus på tekniska lösningar för el, värme, vatten och avlopp i de nya områdena som planeras.
Stadsutvecklingsstrategi 2035 - förslaget för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike
Medborgardialogen om kommunens förslag till stadsutvecklingsstrategi 1 juni - 15 september är avslutad. Nu tar vi med oss alla inkomna synpunkter in i arbetet med ett nytt och omarbetat förslag.
Bygdegårdar
I Knivsta kommun finns fem bygdegårdar. Här kan du läsa mera om deras verksamhet.
Konst på CIK
På Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) finns permanent offentlig konst att bese och uppleva. Här arrangeras också konstutställningar och konstvisningar.
Cykling utan ålder
Knivsta erbjuder kommunens äldre invånare som inte kan cykla själva möjligheten att komma ut på cykelturer och känna vinden i håret. Kommunen har köpt in tre specialtillverkade trehjuliga elcyklar till sina äldreboenden.
Aktiviteter på Hälsohuset
På kommunala sim- och sporthallen Hälsohuset finns simbassäng med simskoleverksamhet, gym, gruppträningsverksamhet och sporthallar.
Stegen
Stegen vänder sig till dig har psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och bor i Knivsta kommun.
Öppna förskolan Fröhuset
Välkommen till Fröhuset! Här kan du och ditt barn komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området.
Hälsoäventyret i Knivsta
I vackra miljöer på Småskolevägen i Knivsta hittar du Hälsoäventyret - en hälsopedagogisk verksamhet för skolever i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Hälsoäventyret drivs av Knivsta kommun tillsammans med Region Uppsala.
Ett aktivt föreningsliv
Knivsta kommun har ett aktivt föreningsliv med föreningar inom olika områden, som idrott, friluftsliv och kultur.
Förskolans projekt Barns röster i vär(l)den
År 2020 firades Förskolans dag med att barn från olika knivstaförskolor besökte och inredde det nya fina insektshotellet vid Knivstaån med vass, bark, pinnar och annat som insekter gillar. Läs mer om projektet här!
Knivsta är partnerkommun för lärarutbildningen i Uppsala
Knivsta kommun och Uppsala universitets lärarutbildning har inlett ett fördjupat samarbete. Tre förskolor och fem grundskolor i Knivsta blir så kallade partnerskolor, med målet att höja kvaliteten på utbildningen för både barn och blivande lärare.
Kurser för barn och unga på Kulturskolan
Nära centrum, vid Thunmanskolan, ligger Knivsta kulturskola. Här har många generationer barn lärt sig dansa, spela instrument, sjunga och skådespela.
Biblioteket - en samlingsplats för alla åldrar
Knivsta bibliotek,beläget i Kommunhuset, är Knivstas mest centrala mötesplats. Här kan du låna böcker och annan media, slå dig ned för att läsa eller studera och gå på evenemang och kurser.
Lyckträffen
Lyckträffen riktar sig till alla daglediga över 18 år i Knivsta, oavsett ålder och intresse. Det här är en öppen samlingsplats för dig som söker social gemenskap.
Eda Lägergård
Eda lägergård vid Norrsjön ägs av kommunen, som arrenderar ut den till Eda lägergårdsförening. Det är föreningen som ansvarar för drift, skötsel, underhåll och uthyrning.
Människan i Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 november 2021