Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Ny översiktsplan för Knivsta kommun

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Just nu pågår tidig dialog och du kan vara med och lämna dina tankar och idéer fram till 31 maj. Här kan du läsa mer om arbetet och hur du kan vara med och påverka!

Nu åker vi på turné - kom träffa oss på plats

Knivsta kommun har precis påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Var med och lämna dina tankar och synpunkter inför det fortsatta arbetet! Under vår knivstaturné kan du komma träffa oss på plats för att samtala, ställa frågor och berätta vad du tycker.

  • Husby-Långhundra: 26 april klockan 18.00-20.00 på Blå Wingen
  • Knivsta: 3 maj klockan 18.00-20.00 i Tilassalen i kommunhuset
  • Alsike: 11 maj klockan 18.00-20.00 i matsalen i Alsike skola
  • Vassunda: 24 maj klockan 18.00-20.00 i Vassunda bygdegård
  • Lagga: 31 maj klockan 18.00-20.00 i Laggagården

Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan - det vill säga en plan för hur kommunen vill att mark, vatten och bebyggelse ska utvecklas och bevaras framöver.

Knivstas gällande översiktsplan antogs år 2017. Nu ska den ses över och en ny översiktsplan ska tas fram.

Arbetet med Knivstas nya översiktsplan kommer att pågå under lång tid och det kommer finnas möjligheter att vara med och påverka. Under arbetet kommer flera dialoger att genomföras - det kan handla om möten, enkäter och andra dialogaktiviteter.

Processen kring framtagandet av ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska fungera vägledande för kommunens arbete.

Var med och påverka! Dina tankar och idéer hjälper oss att skapa framtidens Knivsta. Läs mer här nedan om arbetet med Knivsta kommuns nya översiktsplan och hur du kan vara med.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023