Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Innovationssstrategi

Knivsta kommuns innovationsstrategi vägleder Knivsta kommuns innovationssatsningar, och pekar ut den riktnng som kommunen vill ta i sitt innovationsarbete.

Knivsta kommun, liksom övriga Sverige och världen, står inför komplexa och föränderliga utmaningar. Genom innovation kan vi alla bidra till att skapa värde och hållbara lösningar för att möta upp de ekonomiska, miljömässiga, sociala och demografiska utmaningarna.

Knivsta kommuns innovationsstrategi ska fungera som en vägledning med viktiga ställningstaganden nödvändiga för innovationsarbetet, och ska bidra till att skapa en framåtriktad rörelse för organisationen sett till innovationsförmåga.

På kommunfullmäktige onsdag 16 februari 2022 antogs strategin, som är tänkt att följas upp och arbetas om löpande, allt eftersom nya insikter framkommer.

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2022