Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Näringslivsstrategi

Knivsta kommuns näringslivsstrategi pekar ut en konkret viljeriktning och en gemensam målbild för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor framöver, med sikte mot år 2035.

Under 2020/2021 har förvaltning och förtroendevalda politiker från kommunen arbetat tillsammans med Knivstas företagare med att ta fram en näringslivsstrategi för Knivsta kommun.

På kommunfullmäktige onsdag 9 juni 2021 antogs strategin, som pekar ut en konkret viljeriktning och en gemensam målbild för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor framöver, med sikte mot år 2035.

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 november 2021