Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Strategi för vatten och avlopp

Knivsta kommun har en övergripande vision om att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbar kommun.

Kommunen ska ha en ren miljö, rent vatten, en sund ekonomi och en teknisk försörjning som är effektiv, adekvat och god.

Strategin för vatten och avlopp tydliggör hur VA-frågor bör hanteras i Knivsta för att bidra till denna övergripande målsättning.

Strategin syftar till att skapa goda planeringsförutsättningar för en VA-utveckling som minimerar negativa hälso- och miljöpåverkan, främjar en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling och bidrar aktivt till ett sunt kretslopp av vatten och näringsämnen.

Strategin ger kommunen verktyg att hantera de VA-relaterade problem som finns idag, och säkerställa att inte nya problem uppstår i framtiden.

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2022