Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Vatten- och avloppsplan

Knivsta kommun arbetar efter en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen ger en heltäckande och långsiktig planering för hela kommunen. Den visar vilka områden som ska få allmänt (kommunalt) VA och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför verksamhetsområden för allmänt VA.

I VA-planen ingår

  • en plan för de allmänna VA-anläggningarna, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA,
  • en plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som ska få allmänt VA och i vilken ordning, samt ungefärlig tidplan för detta,
  • en plan för vad som gäller i områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp och bygglov hanteras innan allmänt VA är på plats,
  • en plan för de områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA
  • en plan för dagvattenhantering (i dagsläget hänvisas till det kommande arbetet med dagvattenstrategi och -plan där arbete med hantering och omhändertagande av dagvatten kommer att tydliggöras)

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

Läs mer

Översiktsplan och strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020