Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Cykelparkeringar och cykelservice

I Knivsta tätort finns flera kommunala cykelparkeringar, bland annat vid Knivsta station. I framtiden planeras det för fler, inte minst i de så kallade mobilitetshus som planeras i kvarteren i de nya stadsdelarna som växer fram i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Du kan pumpa din cykel vid stationshuset och Alsike sporthall.

Cykelparkering

Cykelparkeringar

Idag finns kommunala cykelparkeringar på båda sidor om Knivsta station, och på södra delen av perrongen vid stationen.

Det kommer också tillkomma en cykelparkering vid busshållplatsen Ängby park under året.

Under de senaste åren har cykelparkeringarna vid stationen byggts ut och fräschats upp.

Den tidigare grusade cykelparkeringen som ligger på östra sidan om Knivsta station, vid taxislingan, har blivit större. Den nya cykelparkeringen har cirka 170 platser varav de flesta under tak utmed spårområdet. Läs mer om den nya cykelparkeringen

Cykelservice

Det finns en cykelpump på hörnet till kommunhuset. Det finns också en cykelpump vid entrédörren till Alsike sporthall. Det är gratis att använda pumparna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 februari 2023