Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Delta och påverka

Hur vill du att Knivsta ska se ut i framtiden? Var med och påverka! Du som bor och verkar i Knivsta kommun har flera möjligheter att delta i utvecklingen.

Knivsta kommun växer och vi vill gärna ta del av dina åsikter.

Du kan till exempel rösta i allmänna val, gå med i ett politiskt parti, en förening eller ett nätverk, lämna synpunkter som hjälper oss att göra saker bättre, lämna in förslag på vad vi borde göra, vara med i en dialogaktivitet eller på öppna möten där våra förtroendevalda fattar beslut.

Tänk också på att du i ett tidigt skede kan påverka planer som handlar om nybyggnationer och planerade bostadsområden. När en ny detaljplan tas fram för ett område har du alltid möjlighet att bidra med dina synpunkter tidigt i planprocessen, under samrådet.

Välj den väg som passar dig bäst!

Läs mer om hur du kan delta och påverka i kommunen

Gå med i Medborgarrådet - enkäter och fördjupade samtal om framtidens Knivsta

Läs om hur du kan påverka detaljplaner i Knivsta kommun

Ungdomar på stan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023