Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling

Här kan du fördjupa dig i information om forskningsprojektet. Skribent är doktorand Ylva Gullberg, Högskolan i Gävle.

Lösningar för energi och vatten som kan bidra till hållbara och resilienta stadsdelar

Knivsta är en kommun med höga ambitioner inom hållbarhet. Kommunen har tecknat avtal med staten för att få bättre förutsättningar för tågresor och att de nya stadsdelarna som planeras i Alsike och västra Knivsta ska byggas på ett hållbart sätt. Det finns en unik chans att tänka nytt och långsiktigt. Visionen är att Knivsta ska vara föregångskommun för ett hållbart samhälle.

För att stärka detta arbete samverkar Knivsta kommun med Högskolan i Gävle i ett forskningsprojekt för att ta fram ny kunskap om hållbar stadsutveckling.

Forskningsprojektet ska undersöka om lösningar som bygger på lokala kretslopp och att koppla samman systemen för energi och vatten kan bidra till hållbarhet och resiliens. Projektet ska också beakta hur kommunen och andra samhällsbyggande aktörer kan samverka och förbättra sina möjligheter för innovativt och transformativt arbete, något som är en förutsättning för omställningen till en hållbar utveckling.

Fokus på lokala och sammankopplade lösningar

Genom att titta på flera system samtidigt finns möjlighet att hitta vinster och få större samhällsnytta. Det pratas till exempel om cirkulär ekonomi, som kan öppna för nya affärsidéer när avfall blir till resurs. Utifrån en syn på vår planet som ett slutet system, åtminstone vad gäller materia, är det ganska självklart att kretslopp är en nödvändighet för hållbarhet. Resurser som används behöver också återföras, annars tar de slut.

Ett konkret exempel på hur en kommun kan verka för detta är i avloppshanteringen. Avloppsvatten är idag en restprodukt med lågt värde, men det innehåller bland annat näringsämnen som är ändliga resurser. Där finns tekniska lösningar för att cirkulera resurserna och återföra näringsämnena till jordbruket. Genom att koppla samman system finns fler möjligheter, såsom återvinning av vatten och energi.

En annan global trend är digitaliseringen. Där kan digitala lösningar göra att byggnaderna blir uppkopplade och mer aktiva aktörer som bidrar till samhällsnytta, både lokalt – till exempel att dela el mellan byggnader – och på samhällsnivå genom att avhjälpa brist på kapacitet och flaskhalsar i infrastrukturen. Lösningar som dessa, som bygger på lokala kretslopp och växelverkan mellan system, är just det som ska utvärderas i projektet.

Samverkan och acceptans är nödvändigt

För att arbeta långsiktigt och planera för Knivstas kommande generationer måste vi hantera den oundvikliga osäkerheten som framtiden innebär. I projektet är det därför viktigt rent tekniskt att bygga in flexibilitet i systemen, men det är också viktigt att involvera många olika perspektiv och attityder i utvecklingsprocessen så att det finns en bred acceptans för lösningarna och de livsstilar som stadsdelarna planeras för.

Samhällsutvecklingen och framtiden är något vi skapar tillsammans. En förutsättning för hållbara och resilienta stadsdelar är därför att involvera alla relevanta samhällsaktörer som ska vara med på denna resa, där det till syvende och sist krävs långsiktighet, tillit, mod och samarbete.

Kontakt

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller involvera dig i projektet och Knivstas stadsutveckling!

Ylva Gullberg
Kommundoktorand
ylva.gullberg@hig.se

Läs mer

Se projektplanen för delprojekt Energi och miljö Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Se projektplanens bilaga 1 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Se projektplanens bilaga 2 Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023