Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Hur kommer de nya stadsdelarna att se ut enligt stadsutvecklingsstrategin?

Stadsutvecklingsstrategi 2035 arbetar efter utgångspunkten i kommunens gällande översiktsplan. Där står att att framtidens Knivsta ska vara en modern och levande småstad som samverkar med en levande landsbygd.

I Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan du läsa mer om identiteten hos de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike. Där står bland annat att stadsdelarna ska vara socialt hållbara. Det ska finnas parker, idrottsplatser, butiker, restauranger, skolor, vård och annat som hör en stad till. Det ska också finnas offentlig och privat service.

I strategin planeras bebyggelsen bli av småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare.

Service planeras till stadsdelarnas kärnor, runt Knivsta station respektive kommande Alsike tågstation. Där blir bebyggelsen högre, och flerbostadshusens bottenplan rymmer lokaler för butiker och annan service. Längre ut från kärnorna blir husen lägre, med kvarter för lägre flerbostadshus, radhus och närservice.

Natur och grönska poängteras i strategin.

Stadsdelarna ska också utformas på ett sådant sätt att klimatet inte påverkas negativt. På sikt ska inga fossila bränslen användas. För att minska behovet av transporter ska avstånden i stadsdelarna vara korta, med ett nätverk av smågator, gångfartsområden samt gång- och cykelvägar.

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023