Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Vad är Stadsutvecklingsstrategi 2035?

Stadsutvecklingsstrategi 2035 antogs av kommunfullmäktige under våren 2022. Strategin är tänkt att sätta ramarna för hur de kommande stadsdelarna i västra Knisvta och Alsike ska se ut.

I strategin möjliggörs för 3 500 bostäder till år 2035. Den har också utblick mot år 2057 - det vill säga rymmer en vision om hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas fram till år 2057.

Stadsutvecklingsstrategi tar ett samlat grepp om stadsbyggandet och föreslår en grundstruktur för de två stadsdelarna, med lösningar för områden som kollektivtrafik och transport, gator och vägar, energi och klimat, näringsliv, naturvärden och hållbarhet.

Strategin rymmer också skisser över kvarteren i den nya bebyggelsen, med konkreta förslag på var exempelvis torg, service, bostäder, parker, kollektivtrafikhållplatser, gång- och cykelvägar och annat ska placeras.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 gäller inte för hela kommunen, utan bara för de delar som ingår i utredningsområdet för stadsdel västra Knivsta respektive stadsdel Alsike. I resten av kommunen gäller översiktsplanen.

Läs mer om och ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023