Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Varför har kommunen inlett ett arbete med ett stadsutvecklingsprogram för Knivsta?

Arbetet med stadsutvecklingsprogrammet Knivsta 2035 inleddes av det förra styret i Knivsta kommun, bland annat som ett sätt att möta det så kallade Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner.

Fyrspårsavtalet är det stadsutvecklingsavtal som Knivsta och Uppsala kommuner tecknade med staten och regionen år 2017. I avtalet har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057, under vissa förutsättningar. Bostäderna ska bland annat byggas i kollektivtrafiknära läge och uppföras hållbart.

I gengäld bidrar staten och Region Uppsala med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra järnvägsspår, en tågstation i Alsike, planering och byggnation av en ny påfart E4 och god kollektivtrafik.

Läs om Fyrspårsavtalet

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023