Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Stadsutvecklingsstrategi 2035

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är en kommunens strategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Den sätter grundstrukturen för kvarteren i de framtida områdena, och föreslår lösningar för olika stadsbyggnadsområden.

Kommunen har tagit fram Stadsutvecklingsstrategi 2035, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och ligger till grund för de kommande detaljplanerna i stadsdelarna.

Strukturen i stadsutvecklingsstrategin möjliggör för 3 500 nya bostäder i de två områdena till år 2035. Strategin blickar även framåt och skissar på en stadsutvecklingsvision för Knivsta på lite längre sikt.

Stadsutvecklingsstrategin fångar upp gemensamma frågor upp för framtidens Knivsta, som robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategin presenteras också kartor och strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2022.

Knivsta kommun påbörjar nu den konkreta planeringen av stadsdelarna, med program och detaljplaner för de olika delområdena. Ibland kan det behövas fördjupade utredningar och studier för att få till en bra helhet, ibland kan det gå snabbare.

Stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under lång tid. I avsnittet Genomförande i stadsutvecklingsstrategin kan du se hur olika områdena är tänkta att växa fram, i tur och ordning. Se mer på knivsta.se/genomförande2035 Länk till annan webbplats..

Illustration: Betty Laurincova

Så kan västra torget i Knivsta komma att se ut. Idéskiss: Betty Laurincova (2021)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023