Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - en sammanfattning

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 möjliggör för två stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike till år 2035. Programmet rymmer också en stadsutvecklingsvision för områdena på lite längre sikt, fram till år 2057.

Tågstationen med SL pendeltåg
barn leker på Sågverkstorget

År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten - det så kallade Fyrspårsavtalet. I avtalet har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057.

I gengäld bidrar staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat två ytterligare tågspår genom kommunen, ny station i Alsike, planering och byggnation av ny trafikplats E4 och god kollektivtrafik.

Under den förra mandatperioden (2018-2022) beslutade Knivstas dåvarande styre att kommunens åtaganden i Fyrspårsavtalet skulle hanteras genom ett stadsutvecklingsprogram. Programmet döptes till Knivsta 2035 och fick uppdraget att möjliggöra för två stadsdelar i västra Knivsta och Alsike. Stadsdelarna ska rymma arbetsplatser, service och 3 500 nya bostäder till år 2035. I planerna ingår också en stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, fram till år 2057.

Under mandatperioden togs en stadsutvecklingsstrategi fram för de två stadsdelarna. Strategin sätter ramarna för hur de två områdena ska se ut, med strukturförslag för kvarteren och lösningar för stadsbyggandet.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 23 mars 2022.

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Ungefärlig placering av de nya stadsdelarna enligt Stadsutvecklingsstrategi 2035

Karta med ungefärlig placering västra Knivsta och Alsike

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023