Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vatten- och avloppsplan

Knivsta kommun arbetar efter en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen ger en heltäckande och långsiktig planering för hela kommunen. Den visar vilka områden som ska få allmänt (kommunalt) VA och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför verksamhetsområden för allmänt VA.

I VA-planen ingår

  • en plan för de allmänna VA-anläggningarna, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA,
  • en plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som ska få allmänt VA och i vilken ordning, samt ungefärlig tidplan för detta,
  • en plan för vad som gäller i områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp och bygglov hanteras innan allmänt VA är på plats,
  • en plan för de områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA
  • en plan för dagvattenhantering (i dagsläget hänvisas till det kommande arbetet med dagvattenstrategi och -plan där arbete med hantering och omhändertagande av dagvatten kommer att tydliggöras)

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020