Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivstas skolor och förskolor uppmärksammas av SKR och Boverket

I slutet av januari 2020 hade Knivsta kommun studiebesök av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Bakgrunden är att SKR just nu besöker kommuner som nyligen byggt förskolor och skolor. Syftet är att ta del av goda exempel för att kunna sprida erfarenheterna till andra kommuner som står inför att bygga. Även Boverket har varit på besök i Knivsta för att ta del av lärdomar härifrån.

Många kommuner står inför ett stort behov av att bygga om och bygga nya förskolor och skolor. SKR:s Ekonomirapport beräknar att det behöver tillkomma cirka 150 000 utbildningsplatser från förskola till gymnasiet de närmaste åren. Många kommuner har inte byggt på väldigt länge och det finns ett stort behov av att sprida kunskap och erfarenheter.

SKR besöker nu kommuner som nyligen har byggt förskolor och skolor för att ta del av olika exempel på hur en väl fungerande process kan se ut och hur man kan säkerställa att verksamhetens behov genomsyrar arbetet hela vägen. SKR kommer på olika sätt lyfta fram och sprida erfarenheter och idéer vad man som kommun kan tänka på när man står inför att bygga en ny eller bygga om en skola.

Därför besökte SKR Knivsta

Knivsta är en kommun som växer snabbt och det ställer höga krav på planering och utbyggnad. SKR var särskilt intresserade att få veta mer om de program för pedagogiska lärmiljöer som Knivsta tagit fram både för förskolan och skolan inför ny-, till- och ombyggnationer av lokaler för skolverksamhet.

- Programmen tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov. Det ger goda förutsättningar att utveckla pedagogiska lärmiljöer av hög kvalitet och samtidigt göra kommunen till en bättre beställare, säger Christin Appel, utredare på SKR.

Under besöket fick SKRs utredare en rundvandring på Norrgårdens förskola och på Adolfbergsskolan.

Christin Appel, utredare från SKR och Helena Bjelvénius, utredare på SKR

Christin Appel och Helena Bjelvénius är utredare på SKR


Det här tog SKR särskilt med sig från Knivsta

- God samverkan mellan förvaltningar är en framgångsfaktor för en väl fungerande process och samtidigt något som kan vara svårt att få till. Det nära samarbetet mellan Utbildning och Lokalförsörjning i Knivsta är ett gott exempel, säger Helena Bjelvénius, utredare på SKR.

- Det var mycket inspirerande att besöka Adolfsbergsskolan och att få höra från lärare om hur nöjda de är med skolans lärmiljöer, säger Christin Appel, utredare från SKR.

Boverket lyfter Adolfsbergsskolan som ett gott exempel

Även den statliga myndigheten Boverket uppmärksammar just nu Knivstas skolor. Boverket har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer. Genom intervjuer, platsbesök och analys har myndigheten valt ut några goda exempel på förskole- och skolmiljöer.

Boverket lyfter på sin webbplats fram Adolfbergsskolan i Alsike som en öppen och energisnål högstadieskola – där ”nära samarbete mellan arkitekt, passivhusexperter och den pedagogiska verksamheten har resulterat i en ljus, energisnål och flexibel lärmiljö.”

Adolfsbergsskolan i Alsike

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 februari 2020