Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Vår vision är att alla barn ska lyckas

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Vi har en arkitektplanerad gård där personalen varit delaktig i planeringen. Gården lockar och inspirerar till många olika sorters lek och lärande.
Vi värnar om ett målinriktat och lustfyllt lärande genom att vi erbjuder barnen ett åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det de vill leka med. Det är barnen vi fokuserar kring när vi planerar och utvecklar vår utemiljö

Innemiljö

Det är barnens intressen samt målen i läroplanen vi utgår ifrån när vi planerar och utvecklar vår inomhusmiljö.
Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det de vill arbeta med.
Vi har delat in rummen i "stationer" med inspirerande miljöer som lockar till lek och aktivitet. Rummen ska tala - vad kan man sysselsätta sig med här?

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov.

Kök

Förskolan har eget tillagningskök

Abetssätt och mål

Vi arbetar utfrån ett utforskande arbetssätt i projektform. Barnens intresse och inflytande är centralt.
I dokumentationer synliggör vi barnens lärprocesser. Synliggörandet ger barn och pedagoger möjlighet till reflektion och därmed underlag för att vidareutveckla tankar, idéer och förskoleverksamheten.
Digitala verktyg som t.ex. lärplatta och projektor är en naturlig del i verksamheten.

  • Barnen ska bli trygga på förskolan
  • Barnen skall få verktyg att hantera konflikter, lära sig ta ansvar för sina handlingar samt ta hand om sina kompisar
  • Barnen ska ha roligt på förskolan
  • Barnen ska våga uttrycka sina åsikter och börja förstå ett demokratiskt tänkande
  • Barnen ska känna glädje i sin lärprocess
  • Barnen ska utveckla självständighet
  • Tillsammans med er föräldrar skapa en positiv tillvaro på förskolan för alla våra barn
Kommunala förskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020