Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Genom skapande, dokumentation och utforskande tillsammans med oss vuxna och andra barn och en inspirerande miljö väcker vi lusten till att lära

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Vi har en stor gård som är delad. På ena sidan är Briljanten och Smaragden och på den andra är Rubinen och Safiren.
Det finns sandlådor och cykelvägar. Träd och buskar och gröna ytor som barnen kan hitta på olika lekar på.
Vi har bord ute så vi kan äta mellanmål där.
På varje sida har vi ett förråd där vi förvarar leksaker, cyklar och andra material. Barnen plockar själva ut det som de behöver.

Innemiljö

Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det man vill arbeta med. Vi har delat in rummen i olika hörnor med inspirerande miljöer som lockar till lek och aktivitet. Rummen ska berätta vad man kan göra just där.
Miljön är viktig både när det gäller lärande och inspiration. Miljön är den tredje pedagogen.

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov.

Kök

Förskolan har ett tillagningskök där maten lagas från grunden av vår kokerska

Arbetssätt och mål

Barnen delas in i små grupper för att alla ska få synas och höras. Tillsammans med den vuxna utforskas saker och ting.
Vi lyssnar på barnen och de i sin tur på varandra och oss vuxna, det gör att barnen lär sig att respektera allas åsikter och att det finns olika sätt att tänka och det finns inte bara ett rätt svar och att det är okej att tänka olika.
På förskolan används pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt att synliggöra barnens lärande. Digitala verktyg som t.ex. lärplatta och projektor är en naturlig del i verksamheten

  • Känna trygghet
  • Möta varje individ med respekt, alla människor har ett lika värde.
  • Lyssna på och bry oss om varandra.
  • Genom en stimulerande och inbjudande miljö utvecklas varje individ efter sin förmåga.
  • Vi tar tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper.
  • Vi lär i samspel med varandra.
  • Barnen får lära sig att hantera konflikter tillsammans med pedagogerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020