Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Lustigkullas förskola har Naturvetenskap och teknik som huvudtema detta är vår gemensamma plattform som vi ständigt arbetar och utvecklar vår verksamhet utifrån

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Lustigkulla erbjuder tre olika uteplatser med ett fokus till att leka utforskande och skapa gemenskap. En uteplats är mer anpassad för de yngre barnen, en uteplats är mer anpassad för de äldre barnen. Dessa två uteplatser erbjuder en varierad aktivitet med sand, vattenlek, rörelse, vila, balans, odlingsmöjligheter, skapa och kuperad mark.
Den tredje uteplatsen är till för samtliga barn och där finns det en grillplats och en större gräsyta för lekar med fart.

Innemiljö

Lustigkullas förskola är uppdelad i två plan. På plan 1 erbjuder vi ett gemensamt mattorg där vi äter i olika omgångar under dagen. På mattorget finns det även en inbyggd koja med möjlighet till lässtunder eller rollek. Det finns även tillgång till en köksdel där vi kan tillaga enklare mellanmål. Lustigkulla har en vinterträdgård mitt i mattorget, där finns det möjlighet till att odla, kunna ha en lugn samling och göra lugnare aktiviteter.

På plan 2 har vi en större yta mellan avdelningarna där det erbjuds en stor skaparateljé, en scen för drama samt trappa och en större yta för olika aktiviter.
Varje avdelning har två hemvister och en ateljé och ett rum för vattenlek.

När vi utformar vår lärmiljö har vi alltid barnens intressen i centrum samt förskolans läroplansmål

Vila

För de barn som behöver sova under dagen erbjuder vi vila utomhus och för de barn som behöver en stund för återhämtning erbjuds en lässtund eller en stund med lugnare musik

Kök

Vi har ett tillagningskök med en egen kock och köksbiträde. Vi erbjuder en varierad kost tillsammans med ett salladsbord

Arbetssätt och mål

Vi har Naturvetenskap och teknik som tema det är vår gemensamma plattform som vi ständigt arbetar och utvecklar vår verksamhet utifrån. Vi arbetar projektinriktat genom att vi utformar aktiviteterna från barnets erfarenheter och hypoteser. Kommunikation och samspel mellan varandra är något vi värdesätter högt. Den pedagogiska lärmiljön är anpassad till att vara kreativ och utmanande för varje barn. Det finns flera gemensamma mötesplatser där skapande, rollspel, drama, återhämtning och trädgård tar sin form

  • Alla barn på vår förskola ska ges möjlighet till att växa och bli en trygg, ansvarskännande och självständig individ
  • Alla möts av närvarande och medforskande pedagoger som ser och utmanar lärandet utifrån barnens perspektiv
  • Varje dag ska vara meningsfull och barnens tankar och nyfikenhet kring vår omvärld ska stå i centrum på ett lekfullt arbetssätt
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020