Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Alla barn ska känna sig trygga, tycka att det är roligt att vistas på förskolan och utveckla nyfikenhet till fortsatt lek och lärande.

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

På Skutans förskola har vi en stor arkitektplanerad gård där personalen varit delaktig i planeringen. Gården lockar och inspirerar till många olika sorters lek och lärande. Vi värnar om ett målinriktat och lustfyllt lärande genom att vi erbjuder barnen ett åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det de vill leka med. Det är barnen vi fokuserar kring när vi planerar och utvecklar vår utemiljö

Innemiljö

Det är barnens intressen samt målen i läroplanen vi utgår ifrån när vi planerar och utvecklar vår inomhusmiljö.
Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det man vill arbeta med.
Vi har delat in rummen i "stationer" med inspirerande miljöer som lockar till lek och aktivitet. Rummen ska tala - vad kan man sysselsätta sig med här?

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov.
De barn som sover, sover i vagn utomhus.

Kök

På vår förskola har vi ett mottagningskök där vårt köksbiträde tar emot maten från Högåsskolans kök och ser till att den kommer ut till avdelningarna

Arbetssätt och mål

För att arbeta på ett utvecklande sätt använder vi systematiskt kvalitetsarbete. Den ligger till grund för verksamheten och är kopplad till läroplanens mål. För att veta om de metoder och arbetssätt vi använder utvecklar verksamheten, görs regelbundet uppföljningar och utvärderingar. Resultatet från dessa ligger till grund för kommande utvecklingsarbete

  • Barnen ska bli trygga på förskolan
  • Barnen skall få verktyg att hantera konflikter, lära sig ta ansvar för sina handlingar samt ta hand om sina kompisar
  • Barnen ska ha roligt på förskolan
  • Barnen ska våga uttrycka sina åsikter och börja förstå ett demokratiskt tänkande
  • Barnen ska känna glädje i sin lärprocess
  • Barnen ska utveckla självständighet
  • Tillsammans med er föräldrar skapa en positiv tillvaro på förskolan för alla våra barn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020