Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Vi utgår ifrån det kompetenta barnet och lägger stor vikt vid att ta del av barnens tankar, åsikter och erfarenheter

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Trollskogens förskola ligger i Alsike villaområde med närhet skogen och natur. Alla avdelningar går varje vecka på utflykt till skogen. I närområdet finns även flera lekplatser vi ibland besöker

Innemiljö

Vi använder språk och matematik som fokusområden, och utifrån dessa områden genomförs pedagogiska aktiviteter.
Vi delar regelbundet upp barngruppen i mindre grupper.
Musik, sång och dans är även något vi ägnar mycket tid till, både genom uppstyrda sångsamlingar med instrument, men även genom spontana dansstunder.
På förskolan använder vi lärplattor både som pedagogiskt verktyg och som hjälp i den pedagogiska dokumentationen.

Vila

Efter lunchen varje dag vilar alla barn. De minsta barnen som sover, gör det i sina egna vagnar utomhus, andra sover på madrass inne och en del lyssnar på lugn musik eller saga på band eller från bok. Oavsett vilken sorts vila som genomförs ligger fokus på att ge barnen en lugn stund och möjlighet till återhämtning och egen tid

Kök

Vår förskola har ett mottagningskök. Maten som serveras kommer från Högåsskolan i centrala Knivsta. Kökets målsättning är att laga så mycket som möjligt från grunden på bra råvaror utan onödiga tillsatser.
Vår förskola har valt att inte servera några söta mellanmå

Arbetssätt och mål

Alla barn ska tycka att det är roligt att vara på förskolan. De ska känna sig delaktiga i verksamheten och ha inflytande över sin dag, vi erbjuder därför lärandemiljöer som är både lustfyllda och utmanande

  • Barns lek får ett stort utrymme i vår verksamhet
  • Barnens intresse och inflytande är viktigt då det är det som styr innehållet i våra projektarbeten
  • Alla barn ska ges förutsättningar till utveckling, lärande och social utveckling
  • Tolerans, empati och alla människors lika värde är några av de grundläggande värderingar som vi aktivt lyfter fram i arbetet med barnen
  • Vi förespråkar en hälsosam livsstil med mycket verksamhet utomhus vid alla årstider
Kommunala förskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020