Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här abetar vi

Barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

På Västra Ängby förskola har vi en stor arkitektplanerad gård som lockar och inspirerar till många olika sorters lek, - allt från att cykla till att gräva i sandlådan. Vi värnar om ett målinriktat och lustfyllt lärande genom att vi erbjuder barnen ett åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material.
Så ofta vi kan går pedagogerna iväg från gården med sin respektive barngrupp. Oftast går vi till en lekpark eller till en närbelägen skog

Innemiljö

Det är barnens intressen samt målen i läroplanen vi utgår ifrån när vi planerar och utvecklar vår inomhusmiljö.
Hur märks det hos oss?
Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det man vill arbeta med

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov

Kök

På vår förskola har vi ett tillagningskök där vår mat lagas av vår kokerska

Arbetsätt och mål

Vår vision är att alla barn känner sig trygga, tycker att det är roligt att visats på förskolan, trivs och utvecklar nyfikenhet till fortsatt lek och lärande

  • Barnen ska bli trygga på förskolan
  • Barnen skall få verktyg att hantera konflikter, lära sig ta ansvar för sina handlingar samt ta hand om sina kompisar
  • Barnen ska ha roligt på förskolan
  • Barnen ska våga uttrycka sina åsikter och börja förstå ett demokratiskt tänkande
  • Barnen ska känna glädje i sin lärprocess
  • Barnen ska utveckla självständighet
  • Tillsammans med er föräldrar skapa en positiv tillvaro på förskolan för alla våra barn
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023