Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Barnens inflytande över sina egna situationer är viktiga, därför lägger vi stor vikt vid att ta del av deras tankar och åsikter för att forma och utveckla verksamheten

Förskolan och vår omgivning

Utemiljö

Vi har en stor gård som inbjuder till olika typer av lek. Här ges barnen bland annat möjlighet att cykla, gunga, balansera, leka i sandlådan, ha vattenlek och leka i lekstuga
Alla avdelningar går regelbundet på utflykt till skogen eller någon lekplats i närområdet

Innemiljö

Inomhusmiljön är väl genomtänkt och anpassad efter barnens intressen och behov. Barnen har tillgång till såväl olika lekmaterial som skapandematerial. Spel, pussel och böcker finns alltid tillgängligt

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov

Kök

Förskolan har ett mottagningskök. Maten kommer från Adolfbergsskolan kök. Mellanmålet förbereds i förskolans kök

Arbetssätt och mål

Lyssnande och observation är viktiga delar i verksamheten och utgångspunkt för den reflektion och dokumentation som är den pedagogiska grunden för verksamheten. Vi anpassar och förändrar den pedagogiska miljön utifrån den barngrupp vi har här och nu för att på bästa sätt ge förutsättningar för barns lärande

  • Leken får ett stort utrymme i verksamheten
  • Barnens inflytande över sin egen situation är viktig, därför lägger vi stor vikt vid att ta del av barnens tankar och åsikter
  • Lyssnande och observation är viktiga delar i verksamheten och utgångspunkt för den reflektion och dokumentation som är den pedagogiska grunden för verksamheten
Kommunala förskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 augusti 2020