Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Trygghet, tillhörighet och välmående.

Organisation

Ängbyskolan har cirka 300 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. Förskola och fritids finns i skolans närhet.

Skolarbetet och skolgården

På Ängbyskolan kombineras lång och beprövad erfarenhet med moderna digitala verktyg. Våran personal har tillsammans en rik och varierad erfarenhet av skola, undervisning och omsorg.

Vi skapar förutsättningar för att alla elever ska utvecklas maximalt både kunskapsmässigt och som människor utifrån sina egna förutsättningar. Vi medverkar till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Den rymliga skolgården gränsar till härlig skogsnatur och en idrottsplan där eleverna kan leka och röra på sig.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kurator
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och studiero

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda barnen den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan och klara av skolarbetet. Ett övergripande mål är att alla ska uppleva att de lyckas och känna en tilltro till sin egen förmåga.

Som hjälp för oss i arbetet finns planer och rutiner att följa i olika sammanhang, men en grundläggande insats görs varje dag i det dagliga mötet med barnen där vi i första hand är närvarande medmänniskor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 november 2023