Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Trygghet, tillhörighet och välmående

Organisation

Ängbyskolan har cirka 300 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. Förskola och fritids finns i skolans närhet.

Skolarbetet och skolgården

På Ängbyskolan kombineras lång och beprövad erfarenhet med moderna digitala verktyg. Våran personal har tillsammans en rik och varierad erfarenhet av skola, undervisning och omsorg.

Vi skapar förutsättningar för att alla elever ska utvecklas maximalt både kunskapsmässigt och som människor utifrån sina egna förutsättningar. Vi medverkar till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Den rymliga skolgården gränsar till härlig skogsnatur och en idrottsplan där eleverna kan leka och röra på sig.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kurator
Johanna Hedström
Tel: 018-34 71 12
E-post: johanna.hedstrom@knivsta.se

Skolsköterska
Lotta Andersson
Tel: 018-34 72 73
E-post: lotta.andersson@knivsta.se

Trygghet och studiero

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda barnen den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan och klara av skolarbetet. Ett övergripande mål är att alla ska uppleva att de lyckas och känna en tilltro till sin egen förmåga.

Som hjälp för oss i arbetet finns planer och rutiner att följa i olika sammanhang, men en grundläggande insats görs varje dag i det dagliga mötet med barnen där vi i första hand är närvarande medmänniskor.

Kommunala grundskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020