Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Delaktighet och förtroende

Organisation

Brännkärrsskolan har cirka 250 elever från förskoleklass och upp till årskurs 5.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor tillsammans med två arbetslagsledare för respektive fritids och lärarlaget.

Skolarbetet och skolgården

På Brännkärrsskolan står elevernas resultat och kunskapsutveckling i centrum. Vi strävar efter en hög måluppfyllelse. I vårt systematiska utvecklingsarbete använder vi ett årshjul där verksamhetens resultat följs upp och utvärderas. På hela Brännkärrsskolan arbetar vi efter att "alla elever är allas elever". Detta för att alla elever och föräldrar ska känna sig trygga med all personal på skolan.

Vår stora fina skolgård inbjuder till lek. Det finns många olika ytor och underlag att vara på. Vi har fotbollsplan, hängmattor, gungor, armgång, klättervägg, klätterställningar, sandlåda och skog.

 

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete.

Kurator

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog

Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och studiero

På Brännkärrsskolan vill vi att alla elever ska känna sig trygga. Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med föräldrar med eleven i fokus. Genom att ha skolråd en gång per månad vill vi skapa möjligheten till ett nära samarbete med föräldrar och att föräldrar ska känna sig delaktiga i verksamheten. Alla föräldrar är välkomna att vara med i skolan under en skoldag eller under en del av skoldagen.

Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. Därefter ansvarar förskolechef/rektor för att en utredning genomförs.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2023