Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Den trygga skolan med fokus på kunskap, arbetsro och trivsel.

Organisation

Långhundra skola har cirka 100 elever från förskoleklass till och med åk 6. Vi arbetar både i åldershomogena och åldersblandade grupper. De flesta av våra yngre elever är inskrivna på fritids men vi välkomnar alla våra elever, oavsett ålder. Långhundra förskola ligger i anslutning till skolan.

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, arbetslagsledare för skolan och fritids samt biträdande rektor för förskolan.

Skolarbetet och skolgården

På Långhundra skola står värdegrunden, elevernas resultat och kunskapsutveckling i centrum. Vi strävar efter en hög måluppfyllelse och i vårt systematiska utvecklingsarbete följs verksamhetens resultat upp och utvärderas enligt ett årshjul.

Vår stora fina skolgård inbjuder till lek. Det finns många olika ytor och underlag att vara på. Husby Långhundras historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ett känt bevis är Långhundraleden som var en av vikingatidens två vattenvägar till den dåvarande huvudstaden Uppsala. På vår skolgård finns ett vikingaskepp som symboliserar kopplingen mellan nutid och dåtid i Långhundra.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kurator
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och studiero

Inom hela enheten, förskola skola och fritids arbetar vi aktivt med värdegrunden. Orden kamratskap, respekt, ansvar och mod bildar vårt gemensamma värdeord KRAM. Alla vuxna har samma ansvar i värdegrundsarbetet och givetvis är "alla elever är allas elever". Detta för att alla elever och föräldrar ska känna sig trygga med all personal på skolan.

Vi arbetar förebyggande för att förhindra alla typer av kränkande behandling. Så snart någon personal får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling stoppas händelsen omedelbart och en anmälan till rektor upprättas. Därefter ansvarar rektor för att en fortsatt utredning genomförs.

Kommunala grundskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023