Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Uppmuntran och glädje.

Organisation

Segerstaskolan startades 1999 och har cirka 250 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6.

Skolarbetet och skolgården

Skolans fokus är lärandet. Vi ger eleverna värderingar, kunskaper och färdigheter som utgör grunden för hög måluppfyllelse. Vi strävar efter att varje elev som går ut Segerstaskolan ska kunna ta ansvar, se och respektera andra och känna att ”jag vill, jag kan och jag vågar". Vi arbetar för att stärka elevernas självkänsla och uppmuntrar dem till att våga uttrycka sina egna tankar och åsikter. Eleverna ska vara delaktiga i sin skolgång och känna sig lyssnade på.

Segerstaskolan har två skolgårdar, en stor gård på baksidan av huset samt en mindre gård på framsidan. På stora skolgården finns bland annat fotbollsplan, pingisbord, gungställning och klätterställning. På den mindre skolgården finns en liten dunge med träd och stenar där barnen kan leka. Lilla skolgården har också en bandyplan/basketplan.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kurator
Therese Mahlberg
Tel: 018-34 71 93
E-post: Therese.mahlberg@knivsta.se

Skolsköterska
Kristina Danielsson
Tel: 018-34 71 66
E-post: Kristina.danielsson@knivsta.se

Trygghet och studiero

Vi som arbetar på Segerstaskolan vill att våra elever mår bra och känner sig trygga i skolan. Arbetet med vår värdegrund, KRUT, ska genomsyra vår verksamhet och är därmed något vi aktivt arbetar med för att eleverna skall känna sig sedda och trygga. KRUT står för: Kamratskap, Respekt, Unik, Trygghet. Vi strävar efter att alla barn är allas barn.

Bemötande, förhållningssätt och attityder är viktiga beståndsdelar. Alla elever och vuxna ska ha en respektfull attityd mot varandra. Klassrumsregler tas fram tillsammans med eleverna i de olika klasserna. Vi har en konsekvenstrappa som visar vilka konsekvenser det blir om en elev bryter mot skolas värdegrund.

 

Adolfsbergsskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2021