Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar vi

Vi sätter eleverna i centrum.

Organisation

Thunmanskolan har cirka 380 elever från årskurs 7 till årskurs 9.

Skolarbetet och skolgården

Vi är skolan med engagerade pedagoger som sätter eleven i centrum. Vår prioritet är att stärka elevens förmågor och kunskaper för att ge eleverna verktyg för livet. Arbetsro och arbetsglädje är våra ledord som genomsyrar verksamheten. Lokalerna är ljusa och rymliga och samtliga klassrum är utrustade med projektor och högtalare. Vi har också välutrustade specialsalar för praktiskestetiska ämnen och laborationer i NO-ämnen. Dessutom har vi ett bemannat bibliotek och en bemannad kafeteria.

Skolgården är ett system av bryggor som sprider ut sig över skolgården i form av ett träd. Bland dessa bryggor finns också hängmattor och träd och buskar. Miljön inbjuder till att klättra, promenera och bara sitta och ta det lugnt en stund på rasten. Det finns också en multisportplan med konstgräs där eleverna kan spela olika bollsporter på rasterna.

Elevhälsa

Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Knivsta kommun består av verksamhetschef, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och logoped. På varje skola finns det tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan. Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Kurator
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolsköterska
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpsykolog
Länk till kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och studiero

Lärare och övrig personal står redo för att skapa en trygg arbetsmiljö för alla som vistas på skolan. För att förebygga och motarbeta mobbning har vi på skolan en trygghetsgrupp som består av utvalda vuxna på skolan. De arbetar tillsammans med elevhälsoteamet för att skapa en trygg skola.

Elevhälsoteamet arbetar med att skapa förutsättningar för alla våra elever att klara sin skolgång på bästa möjliga sätt. Främst arbetar de med att integrera stödet i den ordinarie verksamheten vilket innebär att de har ett nära samarbete med de undervisande lärarna.


Kommunala grundskolor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023