Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Minecraft - Knivsta i 3D

Inom kommunens delaktighetsprojekt ”Knivsta i 3D” får knivstaelever får vara med och bygga förslag för framtidens Knivsta i Minecraft. Med projektet vill förvaltningen på Knivsta kommun öka kontakten med Knivstas yngre invånare och ta del av ungas tankar och idéer kring samhällsutvecklingen.

Inom projektet har feriearbetare och ungdomar i Knivsta kommun varit behjälpliga i att bygga upp Knivsta i Minecraft. Denna minecraftvärld ska nu användas av skolelever i Knivstas grundskolor för att utföra olika byggutmaningar i frågor som Knivsta kommuns förvaltning vill ha de ungas syn på.

Syftet med projektet är att fånga in tankar och idéer från Knivstas unga invånare. Synpunkterna blir sedan vägledande när vi på kommunen fattar beslut i frågor som rör samhällsbyggnation och samhällsutveckling.

Projektet drivs av Utbildningskontoret i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret på Knivsta kommun. Projektet är flerårigt och tanken är att nya byggutmaningar ska tas fram inom ramen för projektet.

Så här går det till

Knivsta i 3D bedrivs inom ramen för den ordinarie undervisningen och Knivstas skolor får själva anmäla sitt intresse för att delta. Elever i alla årskurser i grundskolan (både från kommunala och fristående skolor) och grundsärskolan kan delta.

Under våren 2023 får anmälda skolelever sina första byggutmaningar.

Två av uppgifterna handlar om trygghet och de andra två handlar om att fånga upp idéer från eleverna kring hur öppna ytor i centrum bättre kan anpassas efter deras behov och önskemål.

Utmaningarna följer ett visst arbetssätt. Eleverna börjar med att skissa sina idéer på papper. Därefter förverkligas skisserna i Minecraft. Sist gör eleverna en beskrivande film av byggnationen. Varje utmaning lämnas sedan över till berörda tjänstepersoner på Knivsta kommun, som tar del av resultaten och återkopplar till eleverna.

Läs nyheten om projektstarten av Knivsta i 3D på knivsta.se

Se en del av Knivsta i Minecraft i filmen här nedan

Knivsta i 3D - syfte och mål

Syfte och mål med projektet är att öka delaktigheten för barn och unga i Knivsta kommun. På samma gång får Knivsta kommun möjlighet att ta del av värdefulla synpunkter från unga invånare. Projektet följer också riktlinjerna i skolans läroplan om ökad digitalisering.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023