Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Översiktliga planer, detaljplaner och program

Intresserad av att etablera dig i Knivsta kommun? Här kan du ta del av Knivstas framtida samhällsutveckling genom kommunens översiktsplan, strategier, detaljplaner och program.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste redskap för den framtida användningen av mark och vatten i kommunen.

Se kommunens gällande översiktsplan

Detaljplaner och program

Detaljplaner och program styr mer i detalj utformningen av områden framför allt inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Såväl översiktsplan som detaljplaner fastställs av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen är rådgivande medan detaljplanerna är juridiskt bindande.

Ett program, eller planprogram, anger utgångspunkterna och mål för planen. Programmet är föremål för samråd där fastighetsägare och andra får möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse.

Se kommunens detaljplaner och program

Strategiska planer och övriga planer

Kommunen arbetar ibland på idéstadiet i större viktiga frågor rörande kommunens utveckling. Det handlar ofta om övergripande utvecklingsfrågor såsom trafikutveckling, byggande, framtida användning av markområden och så vidare.

Många gånger förs idéerna vidare in i arbetet med översiktsplan eller detaljplaner, andra gånger stannar arbetet på utredningsstadiet.

De planer och utredningar som tas fram på detta stadium i processen är inte juridiskt bindande.

Se kommunens strategier

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2023