Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Översiktliga planer, detaljplaner och program

Intresserad av att etablera dig i Knivsta kommun? Här kan du ta del av Knivstas framtida samhällsutveckling genom kommunens översiktliga planer, detaljplaner och program.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste redskap för den framtida användningen av mark och vatten i kommunen.

Se kommunens översiktsplan

Detaljplaner och program

Detaljplaner och program styr mer i detalj utformningen av områden framför allt inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Såväl översiktsplan som detaljplaner fastställs av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen är rådgivande medan detaljplanerna är juridiskt bindande.

Ett program, eller planprogram, anger utgångspunkterna och mål för planen. Programmet är föremål för samråd där fastighetsägare och andra får möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse.

Se kommunens detaljplaner och program

Strategiska planer och övriga planer

Kommunen arbetar ibland på idéstadiet i större viktiga frågor rörande kommunens utveckling. Det handlar ofta om övergripande utvecklingsfrågor såsom trafikutveckling, byggande, framtida användning av markområden och så vidare.

Många gånger förs idéerna vidare in i arbetet med översiktsplan eller detaljplaner, andra gånger stannar arbetet på utredningsstadiet.

De planer och utredningar som tas fram på detta stadium i processen är inte juridiskt bindande.

Se kommunens strategiska planer

Se övriga planer 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020