Du är på väg till Knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats


Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Starta fristående verksamhet inom barnomsorg

Du som vill starta fristående förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg i Knivsta kommun kan göra det med rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen för de barn som deltar i verksamheten.

Det råder så kallad fri etableringsrätt i kommunen.

Det krävs att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagar och förordningar vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheten.

Du ansöker om godkännande hos kommunen. Kommunen beviljar tillstånd – och utövar tillsyn – över fristående förskolor och pedagogiska verksamheter.

Din verksamhet kan bedrivas som bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller av en enskild individ.

De lagar och förordningar som styr verksamheten är bland annat:

  • Skollagen, diskrimineringslagen
  • Lagen (2007:873) om registreringskontroll
  • Livsmedelslagen
  • Miljöbalken
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om skydd mot olyckor

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020