Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Starta verksamhet inom hemtjänsten

Knivsta kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Du som vill verka inom valfrihetssystemet kan löpande ansöka om godkännande från kommunen. För att bli godkänd måste du uppfylla kommunens krav.

Du kan ansöka för uppdrag med olika omfattning:

  • Service
  • Personlig omvårdnad och service. Personlig omvårdnad ska utföras alla dagar kl 07.00 - 22.00.

Ersättningen är fastställd av kommunen och samma för alla leverantörer. Privata leverantörer får momskompensation för att likställa villkoren med offentliga aktörer. Ersättningen för uppdrag på landsbygden är högre än för uppdrag i tätorten.

Eftersom den som beviljats hemtjänst själv väljer vilken leverantör som ska utföra tjänsten innebär ett godkännande som utförare inte någon garanterad volym på uppdragen.

Mer information om valfrihetssystemet och vilka krav som gäller för godkännande finns i förfrågningsunderlaget som du hittar på Valfrihetswebben. Där finns även blankett för ansökan om godkännande.

Se mer information och blankett på Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godkännande för f-skatt och registreringsbevis ska bifogas ansökan.

Skaffa godkännande för f-skatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skaffa registreringsbevis hos Bolagsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Kontakta kvalitets- och utvecklingschef, Vård och omsorg:
Marja Hedin, e-post: marja.hedin@knivsta.se

E-tjänster och blanketter

Godkännande av leverantör inom hemtjänst enligt LOV Pdf, 109.1 kB.

Läs mer

Ersättning LOV Pdf, 232.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för Vård och omsorg Pdf, 149.3 kB.

Zonindelning Pdf, 147.5 kB.

Avtalsmall enligt LOV Pdf, 89.3 kB.

Förfrågningsunderlag för LOV Pdf, 248.8 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 februari 2021