Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alkoholtillstånd

Här kan du läsa om hur du söker alkoholtillstånd. Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller andra slutna sällskap.

Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillståndet kan avse servering till allmänheten året runt, årligen under en viss tidsperiod, vid ett enstaka tillfälle eller under en viss tidsperiod vid enstaka tillfälle.

Serveringstillståndet kan även avse servering till förening, företag eller annat slutet sällskap under samma tidsperioder som ovan.

Lämplighetsprövning

Du som söker serveringtillstånd måste kunna visa att du är lämplig med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt. Särskild hänsyn tas till om du visar dig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra dina skyldigheter mot det allmänna.

Normal handläggningstid för ett permanent serveringstillstånd är åtta veckor, förutsatt att du skickar in de handlingar som kommunen begärt.

Ansökan börjar behandlas tidigast när avgiften är inbetald på Pg 25 17 37-3. Ange referens 9720 och att det gäller serveringstillstånd.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Timtaxan räknas upp varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Omsättning (kr)

Totalt avgift (kr)

Mindre än 250 000 kr

4000 kr

250 001 - 500 000

5000 kr

500 001 - 1 000 000

6000 kr

1 000 001 - 1 500 000

8000 kr

1 500 001 - 2 000 000

10 000 kr

2 000 001 - 3 000 000

12 000 kr

3 000 001 - 4 000 000

14 000 kr

Mer än 4 000 001

16 000 krE-tjänster och blanketter

Läs mer

Tillstånd, regler och tillsyn

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 februari 2021